Ślub w plenerze

Ślub w plenerze
22

Ślub w plenerze i przepiękna sceneria rodem z amerykańskich filmów to marzenie nie jednej Młodej Pary. Polskie realia do niedawna nie uwzględniały możliwości brania ślubu w innym miejscu niż w Urzędzie Stanu Cywilnego czy w kościele. Od jakiegoś czasu przepisy te uległy modyfikacji, choć nadal nie w każdym przypadku można na taki ślub się zdecydować.

ślub w plenerzeŚlub poza kościołem lub urzędem wiążę się z dużo większą ilością formalności, których trzeba dopilnować. Jeśli wybieramy ślub kościelny to niestety rzadko kiedy możemy liczyć na to, że ksiądz zgodzi się na udzielenie ślubu w innym miejscu niż kościół. Istnieje jednak możliwość zgłoszenia się po pomoc do biskupa, który w wyjątkowych sytuacjach może zgodzić się na zawarcie związku małżeńskiego w miejscu niewyświęconym. Aby ślub w plenerze mógł się w takiej sytuacji odbyć można czekać na rozpatrzenie decyzji nawet do roku czasu, a i wtedy nie mamy pewności że dojdzie on do skutku.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w momencie gdy decydujemy się na ślub cywilny. Od początku roku 2015 w życie weszły zmiany w prawie o aktach stanu cywilnego, będące nowelizacją ustawy z roku 1986. Dzięki tej zmianie, przyszli Nowożeńcy będą mieli większą możliwość  wyboru miejsca swojego ślubu i to nie tylko w momencie gdy jedno z małżonków nie może się stawić w urzędzie, czyli tak jak było to przewidziane do tej pory. Pracownik Urzędu Stanu Cywilnego na wniosek narzeczonych określa czy wybrane przez nich miejsce jest odpowiednie pod kątem dostojności i powagi ceremonii, a także czy jest bezpieczne dla wszystkich uczestników.

5. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

6. Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 5, kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.

Na ślub w plenerze, czyli na rozpatrzenie wniosku trzeba często czekać dość długo, ale jeśli chcemy aby nasza uroczystość będzie oryginalna i nietypowa to ślub w plenerze jest tego gwarancją.

Ślub cywilny w plenerze to nie tylko większa ilość formalności ale także większy nakład finansowy niż przy wynajmowaniu sali weselnej. Minister Spraw Wewnętrznych określił że w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w którym jest właściwy kierownik tego urzędu, uwzględniając zryczałtowane koszty udziału kierownika urzędu stanu cywilnego w przyjmowaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego oraz mając na uwadze, że opłata ta nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

slub w plenerze

źródło: google

Warto więc dobrze przemyśleć kwestię wyboru miejsca swoje ślubu. Jeśli jednak jesteście już zdecydowani to nie zwlekajcie i złóżcie odpowiednie dokumenty w urzędzie. Co do samej organizacji ślubu na świeżym powietrzu to zważywszy na nasz klimat musicie zdawać sobie sprawę ze zmienności pogody i być przygotowani na ewentualne załamanie pogody. Dobrze jest więc zapewnić zarówno miejsce zadaszone jak i bez niego. Nagłośnienie otwartej przestrzeni również wygląda zupełnie inaczej dlatego dobrze jest aby zespół muzyczny był do tego przygotowany odpowiednim sprzętem. Dekoracje ślubne także powinny być odpowiednio dobrane a każdy element dobrze przemyślany. Jak widać ślub w plenerze to nie lada wyzwanie, ale jeśli już wszystko zostanie zorganizowane to macie gwarancje niesamowitej atmosfery tego jedynego dnia w Waszym życiu!